Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων

€4700
συγκεντρωθηκαν απο τα €12000
0
Ημέρες έμειναν
39.17%
Χρηματοδοτήθηκε
Τύπος Χρηματοδότησης: FIXED
Ολοκληρώθηκε
Η προσπάθεια χρηματοδότησης έληξε.
Αυτό το project θα λάβει τη χρηματοδήτηση μόνο αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον €12000 έως 16 Οκτωβρίου 2013.
 
Project by
Distance-Learning.gr
Funding Period

Start Date: 01 Σεπτεμβρίου 2013

End Date: 16 Οκτωβρίου 2013

 
Scroll to Top