Προηγμένες Τεχνικές Πωλήσεων

€5000
συγκεντρωθηκαν απο τα €5000
0
Ημέρες έμειναν
100%
Χρηματοδοτήθηκε
Τύπος Χρηματοδότησης: FIXED
Επιτυχία
Αυτή η προσπάθεια χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Αυτό το project θα λάβει τη χρηματοδήτηση μόνο αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον €5000 έως 16 Οκτωβρίου 2013.
 
Project by
Distance-Learning.gr
Funding Period

Start Date: 01 Σεπτεμβρίου 2013

End Date: 16 Οκτωβρίου 2013

 
Scroll to Top